Jet Pulse Filtre

Jet Pulse Filtre

Jet Pulse Filtre

Jet Puls Filtre , Jet pulse filtre , jet - pulse filtre
Sistemin sonunda bulunan vantilatörün yarattığı vakumun etkisiyle tozlu gazlar, boruların içinden geçerek bunkerin üst kısmından (giriş davlumbazı vasıtası ile) girerler ve torbalara gelmeden önce bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye yardımcı olur.

Temizlenmiş gazlar, torba iç yüzeyinden geçerek üst ksımdaki temiz gaz hücresine dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan geçerek vantilatör bacasından atmosfere atılır. (Vantilatörün içinden filtre edilmiş temiz hava geçer)

Filtre torbalarının dışında biriken toz tabakasının temizlenmesi ise basınçlı hava sayesinde yapılır. Torbalardan dökülen tozlar ise filtre alt bunkerinden Hava Kilidi (Air-Lock) ve Helezon Götürücü ile dışarı alınır veya bir kova içinde biriktirilir. Temizleme işlemi sırasında filtre torbalarına basınçlı hava etkisi kısa darbelerle sağlanır. Bu hava darbeleri torba üzerinde iki tür etki sağlar:

1-Basınçlı havanın torba üzerinde yarattığı titreşim ve buna bağlı olarak torba yüzeyindeki tozların dökülmesi ,

2-Torba iç yüzeyine dağılan basınçlı havanın torbayı şişirmesi ile birlikte iç yüzeyden dış yüzeye çıkmaya çalışan havanın torba gözeneklerini açarak tozu dışarıya atması.

Basınçlı havanın kısa zaman aralıklarında filtre torbalarına püskürtülmesi işlemi bir elektronik Timer sayesinde sağlanır. Timer temizleme süreleri isteğe göre ayarlanabilir.

Torbaların filtre gövdesi içindeki vakumun etkisiyle (negatif hava basıncı) yassılaşması bir kafes ile önlenir. Torbaların montajı veya değiştirilmesi filtre üst kapağı açıldıktan sonra, üst kısımdan yapılır.

Jet Pulse Filtrenin Çalışma Prensibi

1. Filtre Torbası
2. Filtre Torba Kafesi
3. Venturi
4. Üfleme Boruları
5. Üfleme Delikleri
6. Elektronik Program Ünitesi
7. Selonoid Valf
8. Basınçlı Hava Tüpü
9. Filtre Gövdesi
10. Tozlu Hava Bölümü
11. Bunker
12. Rotary Valf
13. Filtre Üst Gövdesi
14. Temizlenmiş Gaz Çıkışı
15. Dağıtıcı
5.000 - 200.000 m³/h Garantili kapasite aralığı.
Her türlü işletme şartlarına uygun özel tasarım.
Filtre çıkışında Çevre Mevzuatının altında emisyon değerleri.
Tutulacak tozun yükü ve kimyasal yapısına, akışkanın nem ve sıcaklığına uygun kumaşlardan üretilen filtre torbaları.
Tam otomatik, PLC Kumanda ünitesi ve geliştirilmiş Fark Basınç  temizleme sistemi sayesinde minimum basınçlı hava sarfiyatı.
Elektro galvaniz kaplı, filtre torba telleri.
İhtiyaca bağlı, her modülde patlama kapağı.
Tamamı civatalı montaj şeklinde, çelik şase üzerine oturtulmuş rijid sistem.
Jet Pulse Filtrelerin Teknik Özellikleri
Toz kolektörü aşırı debide hava ile yüklenmiştir. Fan hızını kontrol ediniz, varsa damper ayarlarını ve sistem dizayn debisini kontrol ediniz.
Basınçlı hava girdisi doğru değerde değildir. 6,5-7kg/cm² normal basınç ihtiyacıdır. Daha iyi  temizleme in mümkünse 8kg/cm² 'ye kadar çıkarınız.
Selenoid valf çalışması tam değil +sızın yapan diyafram temizleme enerjisini azaltır. Bu valfın açılma zamanını yavaşlatır veya h açılmamasına sebep olur.
Doğru olmayan timer çalışması: bütün valflerin istenen sıraya göre açılıp açılmadığını, sinyalin gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Hava kaçıran rotary valf veya toz boşaltma sistemi: Tozun alınamaması zünden aşırı yüklemelere sebep olur.
Rutubetten körlenmiş torbalar: Fanı çalıştırmadan yalnızca silkeleme sisteminin çalıştırılması ile torbaların açılması imkan dahilindedir.
Delinen bir torbadan  sızan kaçaklar: Temizleme sisteminin verimini ters hava üflemedeki em esnasında taşıdığı tozu  iç zeyine taşımasıdolayısıyla düşürür. Temiz gaz lmesi mutlaka temiz tutulmalıdır.
Jet Puls Filtrelerde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yöntemleri

Yüksek Diferansiyel Bası

Diferansiyel basınç değeri limit değerlerin üzerine çıkmış ve düşmüyorsa aşağıda yöntemler önerilir:
Gönür Toz Deşarjı
Doğru monte edilmem torbalar,
Geek torba kelepçeleri,
rlmış veya delik torbalar,
Birleşim yerlerinde yanlış montaj veya eksik sızdırmazlık elemanı kullanılması.
Fan dönüş yönü terstir.
Yüksek diferansiyel basınç vardır.(yukarıdaki lümü okuyunuz).
Fan kayışlarında kayma olabilir. Gerginliğini kontrol ediniz.
Kanallarınızın öüleri hesap edilenden farkdır.
Kanallar tıkanmış olabilir veya kapak veya klapeler kapalıdır.
Kanallar, bakım kapaklarında, Patlama kapaklarında, toz boşaltma sisteminde, rotary valfde kaçak vardır, kontrol ediniz.
Yeterli Olmayan Emiş
Selonoid valf açık kalmış olabilir. Kontrol ediniz, temizleyiniz, bilhassa mekik yay sistemini kontrol ediniz.
Bağlantılarınızda kısa devre vardır, valf devam açık duruyor olabilir.
Timer sinyal çıkışında arıza vardır veya üfleme zamanı 0.1 saniyeden uzundur.
Hatalı bağlantı, kompresör veya borularda kaçak vardır.
Selonoid valflerin kapanması için minimum basınç 0.3kg/cm² 'dir. Kapama vanasından sonra basınçlı hava borularının çok uzun olması 0.3kg/cm² lüzumlu kapama basınnı sağlamayabilir.
Devamlı Düşük Hava Basıncı;
Filtre torbaları sıcaklık sınırı ve çalışma sıcakklarını kontrol ediniz.
Çalışma rutubetini kontrol ediniz, serbest rutubet v.s. rutubetin çok düşük olması halinde statik elektrik meydana getirir.
Torba çekmelerini rutubetle ilgili olarak kontrol ediniz.
Gaz akımının fiziksel v kimyasal karakteristiklerini inceleyiniz. (Özellikle buharın durumu süblimasyon, kristalizasyon, polimerizasyon v.s. gibi.)
Bunkerde toz malzemenin köprü yapıp yapmadığını kontrol ediniz. Malzemenin filtre torbalarına kadar yükselmesi torbaları hasara ratır.
Torba kafesleri yanlış monte edilmiştir. Bu durumda kafes ve torba arasındaki sürtünmeler veya iki torbanın birbirine rtmesi veya torbanın dış vdeye sürtmesi problem yaratır. Torbaların tam şey ve gezgin olduğunu kontrol ediniz.
Aşınmalar yüksek hızda gelen toz partillerinin torbalara çarpması sonucu meydana gelir. Gir difüzörünü kontrol ediniz.
Filtre Torbası Problemleri ;
Jet Pulse Filtreler için Partikül Boyutları
FİLTRASYON

Filtrasyon, birçok bireysel toplama yüzeylerinin gözenekli bir yapıda bir dizi oluşturarak meydana getirdiği ortamdan gaz-partikül karışımını geçirerek partiküllerin tutulması işlemidir.

Toplama yüzeylerinin oluşturduğu dizi 3 ana tipte olabilir:

(a) Bir mat üzerine gevşek bir biçimde doldurulan bireysel elyaflar (fiber),
(b) Sabit, hareketli veya akışkan yatakta bulunan daneli malzeme(kum,çakıl,seramik),[fibrous filters]
(c)  Örgü veya baskı ile torba şeklinde   kullanılan kumaşlar (torbalı filtreler),[fabric filters].


Filtrasyonda etkili olan aerodinamik tutma mekanizmaları:

(i) Doğrudan çarpma,
(ii) Atalet kuvveti ile çarpma,
(iii) Diffüzyon (Brownian hareketler),
(iv) Elektrostatik kuvvetler.

Aerodinamik tutma teorisi sadece temiz filtre yüzeylerinin performansını tahmin etmek için yararlı olabilir. Buna ilaveten, torbalı filtrelerde aerodinamik tutma mekanizmalarının nazar-ı itibara almadığı bazı hadiseler meydana gelmektedir. Bazı partiküller hiç tutulmadan direkt olarak filtreden geçebilirler. Tutulan partiküllerin ise sürekli gaz akımı neticesinde toz ve filtre tabakasının altından geçtiği gözlenmiştir (seepage). Bu arada "pinholes" tabir edilen deliklerden toplanan partiküller geçebilir. Bunlara "arızi prosesler"(fault processes) denir.Bunlar filtre veriminin %100'e erişememesine neden olurlar.

İdeal performansdan meydana gelen sapmalardan biri de toplama yüzeylerinin (silindirik elyaflar,küresel daneler) aerodinamik tutma teorisinde ele alındığı gibi, düzensiz bir şekile haiz olmaları ve dizide rastgele bir orientasyona sahip olmalarından dolayı "ideal" toplama yüzeyi oluşturmamalarıdır.


Torbalı Filtreler

Torbalı filtreler yaklaşık 30-40 cm çapında ve 5-10 m boyunda silindirik tüpler şeklindedir. Bunlar dikey ve birbirlerine paralel olarak "torba odalarına" yerleştirilir. Mekanik veya ters-akımlı hava ile periyodik olarak temizlenirler. Torba malzemesi (elyaf) temizleme işlemi esnasındaki gerilmelere dayanıklı olmalıdır.

Filtrasyonda kumaşların kullanılması bir başka sınırlama daha getirmektedir. Torbalı filtrelerdeki işletme sıcaklığı elyafın özelliklerine göre belli bir değeri aşmamalıdır. Birçok durumda bu gaz karışımının filtre odasına girmeden önce soğutulmasını gerektirir (önsoğutma sistemi).

Elyaf Dizi Modeli

Toplama yüzeyleri için uygulanabilen aerodinamik tutma mekanizmaları temiz yüzeye haiz torbalı filtreler için de geçerli olabilir. Fakat bu mekanizmalar, tozların tutulmasını müteakiben kompozit toz/filtre yüzeyi ortamının karakteristiklerini temsil edici mahiyette değildir.

Filtre veriminin modellenmesinde, toplama yüzeyleri için dikey-karışımlı piston akım (lateral-mixing) modeli uygulanabilir.

Torbalı Filtrelerin  Boyutlandırılması

Yukarıda bahsi geçen komplikasyonlardan ötürü, torbalı filtrelerin boyutlandırılması deneysel tecrübelere dayanmaktadır.
Sistemin boyutlandırılmasından önce iki önemli parametrenin seçimi yapılmalıdır:

(i) Filtre malzemesi
(ii) Hava-kumaş oranı.

Bu parametrelerin seçiminden sonra gerekli olan toplam filtre yüzey alanı, ve torba sayısı ile torba odalarının boyutlandırılması yapılabilir. Bundan sonra filtrasyon süresi ve temizleme işlemi tayin edilir.
Filtre Torbası & Uygulama Alanları
MODULAR: It's structure provides the decrease of logistics costs, shortening of production and installation time and ensures an unlimited capacity.

HIGHLY EFFICIENT:  industrial dusts are filtered at the rate of 99.9% and may be released if desired.

TOUGH: Cabin, side and top covers, reinforcement profiles, chassis and all support legs have appropriate metal sheet thickness and are pressure twisted and their tightness is ensured by the use of bolt and they are manufactured galvanized or of DKP metal sheet upon request.

LEAK FREE: With its easily openable and closeable maintenance covers and easily mountable and demountable dust collecting bucket, fitler replacement is easy and dust removal system is practical.

COMPACT: Thanks to its design, it occupies less room and leaves the production areas to you.

AUTOMATIC CLEANING: Thanks to its system, maintenance and operating costs are very low and filtering efficiency and filter life are very long.
Tel      : +90 ( 312 ) 395 85 51
Faks   : +90 ( 312 ) 395 85 38
E-Mail : info@berfan.com  ,  satis@berfan.com
© 2015 BERFAN Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Jet Pulse Filtreler
Adresimiz: İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi 1476 (Eski 693).cü Sokak  No.131 P.k.06378 Ostim  / Ankara
Tel      : +90 ( 312 ) 395 85 51
Faks   : +90 ( 312 ) 395 85 38
E-Mail : satis@berfan.com

50.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
8.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
10.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
12.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
4.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
8.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
4.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
6.000m3/h Kapasiteli Jet  Pulse Filtre imalatımız
Jet Pulse Filtre Fanlarımız